VSTUPME DO CHRÁMU PÁNĚ

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

16. srpna 2023 / 19:30

Jaroměřice nad Rokytnou – chrám sv. Markéty 

Pavlína Švestková – soprán

Marie Vrbová – alt

Michael Kuča – tenor

Václav Jeřábek – bas

Martin Jakubíček – varhany

Český filharmonický sbor Brno

sbormistra dirigent Petr Fiala

J. Handl-Gallus: Lamentationes Jeremiae Prophetae

J. Kampanus Vodňanský: Rorando coeli

W. A. Mozart: Korunovační mše C dur, K. 317

Český filharmonický sbor Brno představuje nejen v českém, ale i světovém kontextu absolutní špičku v oboru sborového umění. Dirigenti, orchestry a sólisté, s nimiž sbor doposud spolupracoval, se o něm vyjadřují v superlativech. Odborná kritika oceňuje zejména jeho kompaktní zvuk a širokou škálu výrazových prostředků. Od svého založení v roce 1990 vystoupil sbor na všech evropských prestižních festivalech a vždy dokázal posluchače uchvátit vysokou profesionalitou a mimořádným hudebním cítěním.

Za úspěchy tělesa stojí jeho zakladatel, sbormistr a ředitel Petr Fiala (1943). Vystudoval brněnskou konzervatoř a JAMU (klavír, kompozice, dirigování), je autorem sta osmdesáti skladeb. Sbormistrovské a dirigentské činnosti se věnuje více než padesát let. V roce 2009 obdržel od České biskupské konference Řád Cyrila a Metoděje za vynikající výsledky v oblasti dirigování a skladatelské činnosti, v roce 2013 Cenu města Brna v oboru hudba za dlouholetou uměleckou činnost a v roce 2016 Cenu Jihomoravského kraje za významnou reprezentaci Jihomoravského kraje v oblasti kultury.

O úrovni sboru hovoří i fakt, že jeho členy jsou i všichni pěvečtí sólisté koncertu.

Martin Jakubíček kromě sólové koncertní činnosti (cembalo, varhany, kladívkový klavír) působí jako umělecký vedoucí renomovaných komorních seskupení, jako zakládající člen ansámblů zabývajících se stylovou interpretací renesanční a barokní hudby. Spolupracuje s našimi i zahraničními komorními orchestry. Je vyhledávaným doprovazečem pěveckých sborů (Ars Brunensis, Brněnský akademický sbor, Kantiléna, Český filharmonický sbor, Moravan, Moravští učitelé) a sólistů (Kožená, Stivín, Hudeček, Šporcl, Novák). Výrazně se exponuje i v menších komorních souborech (Duo Seraphim, Concordia duo, Flores musicae, Duo 415). Ve snaze o co nejvyšší autenticitu využívá Martin Jakubíček špičkových kopií klávesových instrumentů (anglický Virginal - 1650 Keene, kladívkový klavír-1795 Walter, replika barokního varhanního pozitivu, klavichord - 19.stol.). Pravidelně vystupuje v řadě evropských zemí (Holandsko, Belgie, Francie, Dánsko, Německo, Polsko atd.). Spolupracuje s Českým rozhlasem a televizí, interpretačně se podílí na nahrávkách mnoha desítek CD, působí jako varhaník v brněnských kostelích. Neméně důležitá je také jeho činnost skladatelská a aranžérská. Zasahuje oblast hudby lidové (Broln, Hradišťan, J.Černý), Folkové (Tabard, Cimbal classic, V. Rédl), rockové (Angelus novus) a v neposlední řadě i hudby vážné (Canticum novum, Fagotti Brunenses, Madrigal kvintet). Pro svou všestrannost je Martin Jakubíček vyhledávanou osobností současné hudební scény.