O PŮVODU JAROMĚŘIC

O PŮVODU JAROMĚŘIC
O PŮVODU JAROMĚŘIC

14. srpna 2023 / 19:30

Jaroměřice nad Rokytnou - zámecká zahrada

František Antonín Míča: "O původu Jaroměřic na Moravě" 

ideový koncept - Johann Adam Questenberg

hudba - František Antonín Míča

libreto - Antonín Ferdinand Dubravius

režie, scéna, libreto 3. aktu - Marek Řihák

kostýmy - Vendula Johnová

umělecké vedení, kritická edice, hudba 3. sktu - Tomáš Hanzlík

Ensemble Damian

koncertní mistr Jiří Sycha

hudební nastudování Jiřina Dvořáková

Osoby a obsazení:

Gualtero – tenor – Ondřej Benek

Eduige – soprán – Helena Kalambová

Genovilde – alt – Kristina Kubová

Fridegildo – tenor – Štěpán Binar

Draomira – soprán – Hana Holodňáková

Ottocaro – bas – Michal Marhold

Komické role a sbor:

Hajdalák  – bas – Jiří Poláček

Bumbálka  – soprán – Juliana Synková

Sbor:

alt - Iva Táborská

tenor - Vojtěch Franců


Od prvního veřejného vystoupení v roce 1995 se Ensemble Damian zaměřuje téměř výhradně na autentickou interpretaci barokní a soudobé hudby. V první oblasti čerpá z bohatého fondu českých a moravských archivů, ve druhé spolupracuje převážně se skladateli Vítem Zouharem a Tomášem Hanzlíkem, který je zároveň uměleckým vedoucím souboru.

Ensemble Damian má pohyblivý počet členů podle provozovaných skladeb. V největším obsazení dosahuje velikosti komorního orchestru a komorního sboru. Pro jeho vokalisty je příznačné používání rovného hlasu s přirozenou barvou nezatíženou vibrátem a jinými operními zvyklostmi. Pro interpretaci barokní hudby používá kopií dobových nástrojů. Soubor se rovněž snaží opouštět schéma klasické koncertní prezentace a koncipovat své programy do tematicky propojených ploch. Věnuje se převážně scénickému provádění barokních i soudobých oper. Cílem není historická rekonstrukce, ale živý a současný tvar, který je dobře srozumitelný širokému spektru diváků. V řadě projektů soubor kombinuje historické, moderní a netradiční nástroje. Soubor působí při Katedře hudební výchovy UP Olomouc.