LAUDATE DOMINUM

MARKÉTA KLAUDOVÁ
MARKÉTA KLAUDOVÁ

17. srpna 2022 / 19:30

Třebíč - bazilika sv. Prokopa

Markéta Klaudová - soprán

Ondřej Jurčeka - trubka
Marek Paľa - varhany

Slavnostní i meditativní atmosféru nabídne koncert kombinující jásavý zvuk trubky, vznešenost varhan a křehkost sopránu.

Program původně připravován pro první koncert ve znovuotevřeném kostele sv. Markéty v Jaroměřicích po tříleté rekonstrukci. Ta se ovšem nestihla, kostel bude slavnostně vysvěcen až v říjnu tohoto roku. 

J. Clarke: Pochod prince dánského (trubka - varhany)

G. F. Händel: Rejoice Greatly z oratoria Mesiáš (zpěv - varhany)

G. Martini: Toccata in D (trubka - varhany)

G. B. Pergolesi: Vidit suum z oratoria Stabat mater (zpěv - varhany)

G. F. Händel: Suita D Dur, HWV 341 (trubka - varhany)

Overture - Allegro - Aria - Bourée - March

B. Kutavičius: Sonáta "Ad Patres" (varhany)

J. Haydn: Benedictus z Kleine Orgelmesse (zpěv - varhany)

G. F. Händel: Let the Bright Seraphim z oratoria Samson (tutti)