DOPISY OLZE

VALERIE ZAWADSKA
VALERIE ZAWADSKA

14. září 2020 / 19:30

zámek Jaromeřice nad Rokytnou - Sál předků

Eva Garajová - mezzosoprán
Zbyňka Šolcová - harfa
Valérie Zawadská - mluvené slovo

V rámci tohoto jedinečného programu zazní hudba světových i českých autorů, která bude prokládána korespondencí Václava Havla a jeho první ženy Olgy v podání herečky Valérie Zawadské.